HemVi utför olika grävningsarbeten,

schaktning – undankörning.

Är ME certifierade för enskilda avlopp.

 


Ta gärna kontakt med oss så kommer vi och tittar på plats!

 


 

Nyhet!

 

Underlätta ert arbetet, hyr slangvinda hos oss.

 

 

Vid intresse ring, 070 – 6151196